De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare mensen, dit kan een vorm van dementie zijn, een heup fractuur op hoge leeftijd, inactiviteit of angst om te vallen tijdens het lopen buitenshuis. Ook richt de geriatrie fysiotherapeut zich op cliënten met neurologisch letsel door onder andere een beroerte, MS, de ziekte van Parkinson of aangeboren hersenletsel.
De therapie is met name gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.