Integrale leefstijl, vitaliteitscoaching en training

Hier wordt middels een vitaliteitscheck gekeken naar de totaalbalans van uw gezondheid aan de hand van het coach model van Mark Academy.
Gekeken wordt er naar de klacht maar ook naar de samenhang tussen een aantal gebieden achter de klacht.

Samen met de coach op zoek naar de oorzaken van disbalans
en aan de slag met je doel(en). Zoals :

  • anders leren omgaan met pijn, stress of emoties
  • meer energie
  • balans en rust
  • bewustzijn
  • verbinding met jezelf en anderen
  • inzicht in automatische patronen
  • meer zelfvertrouwen
  • een gezond gewicht
  • je leefstijl als medicijn

Dry Needling

Dry Needling is een innovatieve vorm van fysiotherapie als onderdeel van een totale behandeling die gericht is op het verbeteren van (vaak chronische) spierklachten. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van dunne acupunctuurnaalden, waarmee verhardingen in spieren (Triggerpoints) effectief en snel kunnen worden verholpen, waardoor er ontspanning ontstaat van de spier.

Echografie

Met echografie kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Het wordt gebruikt in het onderzoek naar de oorzaak van pijnklachten van bijvoorbeeld pezen, spieren, en gewrichtsbanden. Het werkt met geluidgolven die je niet hoort of voelt. Daarnaast kan echografie nuttig zijn om tijdens het revalidatieproces het herstel te volgen.

Kinderen

’t Lantaarntje
Bij Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje worden kinderen tot achttien jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand opgevangen en begeleid. Onze kinderfysiotherapeuten verzorgen hier de kinderfysiotherapie

De Linde
De Linde biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en aan kinderen met een meervoudige beperking. Onze kinderfysiotherapeuten verzorgen hier de kinderfysiotherapie

Panta Rhei
De Panta Rhei is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze kinderfysiotherapeuten verzorgen op school de kinderfysiotherapie.

Beweegkriebels
Voor jonge kinderen is spelenderwijs bewegen heel belangrijk. Niet alleen de dagelijkse dingen zoals kruipen/lopen/op een stoel klimmen, maar juist heel gevarieerd bewegen legt de basis voor een gezonde motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. Beweegkriebels is een speciaal programma ontwikkeld voor professionals in de kinderopvang voor een beweegrijke begeleiding van het jonge kind. (0-4 jaar). Dit programma geeft handvatten aan pedagogische medewerkers voor het doen en zelf bedenken van geschikte, uitdagende en verantwoorde spel- en beweegactiviteiten. Ook ouders worden hierbij actief betrokken. Onze kinderfysiotherapeuten spelen hierin ook een rol. In Deventer zijn we een samenwerking aangegaan met Beweegkriebels, Sportbedrijf Deventer, GGD, kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en sportverenigingen om zo meer aandacht te krijgen voor de motorische ontwikkeling van het jonge kind.

Revalidatie

Knierevalidatie
Knierevalidatie is voor mensen met acute knieklachten of voor revalidatie na een knie operatie. Bij de revalidatie wordt specifiek rekening gehouden met de hulpvraag van de patiënt en de specifieke belastings-eisen die de patiënt aan zijn knie stelt. Er wordt gericht en functioneel getraind om de knie in het dagelijks leven/sport optimaal te kunnen belasten.

Schouder
De schouder is een complex gewricht omdat het aangestuurd wordt door meerdere spieren. Daarom is het lastig om de oorzaak van schouderklachten te achterhalen. Onze schouderspecialisten hebben hier extra nascholing voor gevold en zijn aangesloten bij het SchouderNetwerk.

Shockwave

Shockwave therapie (ESWT) is een methode om chronische peesklachten en spierklachten te behandelen. De pijnlijke plek zal worden behandeld, waarbij een ‘pistool’ hoogenergetische geluidsimpulsen ofwel “schokken”het lichaam in stuurt. Deze zorgen in het lichaam voor het vrijmaken van meerdere processen. Ze stimuleren weefselherstel, vergruizen verkalkingen, stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie, waardoor pijnklachten bestreden worden. Shockwave valt onder een behandeling fysiotherapie en wordt volledig vergoed bij een aanvullende verzekering.
De fysiotherapeuten die behandelen middels shockwave zijn Jasper Pennings, Martijn Oortman, Anke Kleiboer & Marleen Dijkhof

Epte

Epte, ook wel echogeleide percutane elektrolyse, is een innovatieve en nieuwe behandelmethode die kan worden toegepast bij chronische peesklachten. Onder geleide van echo, wordt op de plaats van de overbelasting een naald in de pees gebracht. De dunne naald is vergelijkbaar met een naald die wordt gebruikt voor acupuntuur en dry needling. Na het inbrengen, zal de naald stroom geleiden naar het te behandelen gebied. Het is een invasieve en weinig belastende behandelmethode die door echografie direct te controleren is en daardoor zeer nauwkeurig de juiste locatie behandeld kan worden.
Epte kan worden toegepast bij tennisellebogen, schouderpees-, kniepees-, of achillespees problematiek of bij een hielspoor. Voorafgaand aan de behandeling zal altijd eerst worden vastgesteld middels echo of er daadwerkelijk sprake van een peesprobleem is.
De behandeling middels Epte zal 4 tot 6x plaatsvinden en gaat altijd gepaard met een oefenprotocol om de pees terug in een optimale conditie te brengen.
Epte valt onder een behandeling fysiotherapie en wordt volledig vergoed bij een aanvullende verzekering.
De fysiotherapeuten die behandelen middels Epte zijn Jasper Pennings en Anke Kleiboer. Zij zijn beide gecertificeerde Epte therapeuten.

Ouderenzorg

Bij het ouder worden, treden er veranderingen op in het menselijk lichaam, dit kunnen klachten zijn aan het beweegapparaat maar ook chronische aandoening(en). Bij ouderen gaat het vaak om meer problemen tegelijk: onder andere geheugenverlies, hartproblemen, een beroerte, COPD, somberheid, eenzaamheid, diabetes, slecht zien, duizeligheid of moeilijk lopen. Deze klachten maken het dagelijks leven moeilijker.

Het doel van ouderenzorg is mensen te ondersteunen bij het ouder worden. Deze ondersteuning helpt ouderen zelfstandig te leven in een vertrouwde omgeving. Ook kan deze zorg de naaste (partner/ mantelzorger) ontlasten. Wij kunnen ons onder andere richten op het behoud/ verbeteren van de spierkracht, coördinatie, balans, mobiliteit en het uithoudingsvermogen.

Diverse medewerkers van Fysiodé richten zich op het behandelen van ouderen. Wij behandelen vanuit onze dependances, komen bij mensen aan huis en binnen verzorgingshuizen. Wij hebben nauw contact met (para)medici binnen Deventer en omstreken zoals de ergotherapeut, praktijkondersteuner van de huisarts en de diëtist. Zo werken wij aan het opzetten van een optimaal behandelplan rondom de cliënt.