Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u zich in eerste instantie richten tot uw behandelend therapeut. Hij/zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal getracht worden samen met één van de praktijkhouders tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Alle fysiotherapeuten die bij Fysiodé werkzaam zijn, staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister en moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Levert een bemiddelingsgesprek met één van de maatschapleden voor u niet het gewenste resultaat, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Op defysiotherapeut.com staat informatie en een meldingsformulier voor u als patiënt over de klachtenregeling en geschillencommissie. U als patiënt kan ook telefonisch contact opnemen met het KNGF voor informatie en vragen over deze regelingen op 033-467 29 00 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur) of via mail klachtenregeling@kngf.nl